Product

Product

Showing all 8 results

ข้าว 5 สี

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 1 kg.
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวกล้องหอมนิล, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวกล้องหอมแดง, ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่, ข้าวเหนียว
วิธีการหุงให้อร่อย:

แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าวกล้องหอมมะลิ

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 1 kg.
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวกล้องหอมมะลิ
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1.5 ส่วน

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 1 kg.
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1.5 ส่วน

ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 5 kg.
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1 1/4 ส่วน

ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 5 kg. x 5 bags
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1 1/4 ส่วน

ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 15 kg.
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1 1/4 ส่วน

ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 49 kg.
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1 1/4 ส่วน

ข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 1kg.
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1.5 ส่วน