ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ

Showing all 4 results

ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 5 kg.
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1 1/4 ส่วน

ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 5 kg. x 5 bags
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1 1/4 ส่วน

ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 15 kg.
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1 1/4 ส่วน

ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%

ตรา: ซันลี
ขนาดบรรจุ: 49 kg.
ราคาขาย: –
คุณภาพข้าว: ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100%
วิธีการหุงให้อร่อย:
แบบไม่ซาวน้ำ

ข้าว 1 : น้ำ 1 1/4 ส่วน