Download E-Catalog | Sunlee.com

NEWS


บริษัท ซันลีกรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมการลงนามบันทึกความร่วมมือทางการค้า (MOU) กับกระทรวงพาณิชย์ที่ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

เพื่อยกระดับและผลักดันการนำเข้าสินค้าอาหารไทยสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง และสินค้าอาหาร
หลังจากแนวโน้มและยอดขายข้าวหอมมะลิไทยเติบโตขึ้นในสหรัฐอเมริกา ข้าวหอมมะลิซันลีคุณภาพส่งออกมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย🥰
และซันลียังมีสินค้าคุณภาพอีกมากมายที่ส่งออกไปหลากหลายประเทศทั่วโลก
ซันลีจะคงคุณภาพและพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานส่งออกระดับโลกต่อไปค่ะ 🌾🇹🇭🇺🇸🌎